formandens beretning 2021

Formandens beretning 17. november 2021.


Lørdag den 20. december 2020 havde vi udlevering af færdigblandet oxalsyre til varoabekæmpelse. På grund af coronaepidemien og alle de medfølgende restriktioner for at mødes (forsamlingsloftet var i december 2020 på kun 10 personer) skete det på aftalte tidspunkter fordelt over formiddagen og det blev uden socialt samvær. 28 medlemmer havde bestilt oxalsyre til 121 familier. Flemming viste i skolebigården oxalsyredrypning for de nye biavlere.

Vinterhalvårets fællesmøder, som vi arrangerer i fællesskab med De Fynske Bivenner, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening bød på mange aflysninger eller udsættelser. Det er derfor lettere at fortælle, at der blev gennemført et foredrag on-line med Lise Hansted med titlen Markedsføring af honning og andre biavlsprodukter. Workshoppen Bryg din egen mjød blev gennemført som planlagt med 4 deltagere og Cremekursus blev udskudt et par gange og endelig gennemført den 31. maj med 18 deltagere.

Den 31. marts var det planen, at Flemming skulle starte årets kursus for nye biavlere. Der var i år tilmeldt 8 deltagere. Men igen blev planen ændret på grund af coronanedlukningen. Danmarks Biavlerforening gav os abonnement på Zoom (et værktøj til on-line-møde), så vi kunne holde undervisning på den måde. Jeg forberedte til hver af de fem undervisningsaftener materiale, som blev oploadet på undervisningsportal (Danmarks Biavlerforening) og derefter hentes af de enkelte deltagere. Selve undervisningen var gennemgang af det oploadede materiale samt spørgsmål og diskussion af dette. Det var lidt uvant for mange af os, men vi vænnede os vel lidt til det i løbet af forløbet. Mange tak til Danmarks Biavlerforening for denne undervisningsmulighed on-line, som var med til at give kursusdeltagerne en teoretisk start på karrieren som biavler.

Endelig onsdag den 5. maj blev det muligt at mødes med de nye biavlere i skolebigården til den første undervisningsaften. Herefter fortsatte undervisningen hver onsdag indtil august, desværre med et par aflysninger (den 26. maj og 30. juni) på grund af regn samt koldt og blæsende vejr. Det kolde forårsvejr, med speciel kold maj, betød, at vi først slyngede forårshonningen den 16. juni og presningen af honning blev tilsvarende skubbet til den 4. august. Hver gang var der mulighed for kursisterne at købe nyslynget/nypresset honning, så man på den måde oplevede at få andel i høsten af hele biavlens arbejdsindsats. Der er også lavet nye aflæggerfamilier til kursisterne. Stort tak til alle som har deltaget i arbejdet i skolebigården, ikke mindst Flemming for god instruktion og svar på mange spørgsmål.

De fleste biavlere oplevede sikkert sæsonen 2021 med masser af sværmning. Det gjorde vi også i skolebigården, og det lykkedes os kun at fange en af sværmene, som havde sat sig ved hestefolden. Selvom forårssæsonen startede koldt og ikke særligt bivenligt, tror jeg nok, de fleste fik den honning, som kunne forventes, eller måske lidt mere. Min egen teori er, at det kølige forår betød, at mange bifamilier nåede at vokse sig lidt større end normalt, så der var en større bistyrke til at hente nektar ind, da det endelig blev varmt og alt nærmest blomstrede på én gang.

I 2021 har vi i skolebigården fået vores første erfaringer med det nyindkøbte flow-hive. Det blev sat ud i bigården den 1. maj og inden vi nåede at se hvordan det gik, så var bifamilien sværmet. Bifamilien lavede en ny dronning, og det begyndte at ligne noget, selvom bierne ikke var specielt interesserede i at lagre honning i flow-delen (øverst). Ved generalforsamlingen 2020, som blev afholdt den 17. juni, kunne vi tappe de første gyldne dråber. Så det kan lykkes! Men det kræver en svær balance mellem pres af bierne med hensyn til plads i bistadet, så de lægger honning i flowdelen, og heller ikke for lidt plads, for så sværmer de. Så faktisk kræver det megen opmærksomhed fra biavleren for at få det til at lykkes. Det passer derfor ikke så godt ind i skolebigården, når vi kun kommer der en gang om ugen, og slet ikke når der så også er aflysninger. Mit håb er imidlertid, at med tiden vænner bierne sig måske til flow-delen, som kommer til at lugte mere af honning og voks og dermed som et rigtigt bistade. Vi får se til næste år, hvor vi selvfølgelig fortsætter med flowhivet.

Foreningens sommertur gik i år til Solens Hjerte i Homstrup, hvor vi besøgte Lars Fischer og Zofuz Knudsen.  De ønskede, at vi placerede vores sommerudflugt til dem lidt senere end vi tidligere tager på udflugt. Det skyldtes hensynet til at flest mulige kunne nå at blive vaccineret mod coronavirus. Vi var 18 medlemmer som havde en hyggelig sommeraften i Solens Hjerte. Mange tak til Lars og Zofuz samt alle deltagere.

Det  Fynske Fællesskue i Odense blev igen i år aflyst på grund af coronanedlukningen. Jeg håber meget, at vi får mulighed for at deltage i 2022.

Vi har i skolebigården haft besøg af 5. klasse fra Nyborg Friskole. De var hos os en hel formiddag, hvor de både fik set bierne i bistadet, fik undervisning om bierne og dekorerede nogle magasiner. Det var en sjov oplevelse for alle, og den gentages sikkert i 2022.

Arbejdet i skolebigården blev afsluttet med grillaften onsdag den 18. august. Det var lidt senere end de tidligere år, fordi arbejdsprogrammet var forlænget med en ekstra mødeaften, hvor der skulle pakkes rammer til vask. Der deltog 41 ved grillaftenen, hvilket var lidt flere end de tidligere år. Det var mit indtryk, at alle deltagere havde en meget hyggelig aften. Vi kan vel nu begynde, at sige ”som sædvanligt” stod Martin og Kjeld for grillningen og igen med stor succes. Mange tak til Martin og Kjeld for indsatsen samt alle for planlægning, forarbejde og deltagelse denne aften.

I løbet af året har honningslyngen været udlånt 18 gange (2020: 12) og pressen 2 gange (2020: 8). Der er sket mere udlån af slyngen og mindre udlån af pressen i forhold til 2020. Der er i containeren lige over slyngen opsat et informationsskilt om, at slyngen må ikke startes uden begge dækplader er monteret og sikret med begge splitter. Igen i år har vi haft uheld med slyngen. Denne gang ville dens aksel ikke gå i indgreb med motoren, og så er det ikke nemt at slynge. Den blev med besvær skilt ad, og med Henrik Jensens hjælp blev den repareret og kører igen. Mange tak for hjælpen fra Henrik. Nu ønsker jeg et år, 2022, hvor der ikke bliver noget at skrive om slyngen.

Bestyrelsen har i 2021 lagt nyt gulv og malet indvendigt i den lille container, som vi fik sat op  i efteråret 2020. Stor tak til Kjeld Larsen for hjælp med lægning af det nye gulv og andet arbejde indvendigt. Begge containere er først blevet vasket og derefter malet udvendigt, og hvor har det pyntet. Mange tak til alle, som har deltaget i dette arbejde. Nyborg Kommune har opsat en udendørs vask og vandhane. Jeg oplevede, at det var til meget stor glæde ved både slyngningen og presningen. Nu mangler vi blot, at kommunen som lovet lægger nogle fliser foran containerne, så tror jeg, at vi alle fornemmer, at foreningens forudsætninger for arbejdet er blevet løftet.

Nu er bierne indvintret: to familier i trugstader, to familier i langstroth og en familie i flow-hive, i alt fem bifamilier. Vi har ingen familier i 12x10 i opstablingsstader, men begge trugstader er jo i 12x10, så jeg vurderer, at vi har tilstrækkeligt grundlag til næste års arbejde. Det er tre familier færre end i foråret. Der er fodret i alle stader og givet Apiguard til to stade og myresyre til de øvrige 3 stader, så nu er de alle klar til vinteren. På grund af den megen sværmning i foråret besluttede bestyrelsen at skifte alle dronning i alle foreningens bifamilier, som i august talte seks. Men på grund af mislykket tilsætning i en af familierne og derfor sammenlægning af to bifamilier er der nu kun fem bifamilier.

Lørdag den 18. december giver vi oxalsyre til skolebigårdens bifamilier, og det vil vi invitere de nye biavlere til at se. Ved samme lejlighed planlægger vi at udlevere oxalsyreblanding til de medlemmer, som ønsker dette. Vi håber, at vi igen i år har mulighed for at slutte af med social sammenkomst med kaffe og rundstykker.

Vi er nu i foreningen 86 (2020: 85) medlemmer. Af disse er 61 (2020: 63) også medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Vi kan således notere en lille fremgang på 1 medlem for lokalforeningen. For medlemmer af Danmarks Biavlerforening er det en lille tilbagegang på 2 medlemmer. Medlemstallene er pr. 31. oktober 2021.

Der skal lyde en stor tak til alle for støtte til foreningen og en særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og for det store arbejde I gør i løbet af sæsonen.

Der er også tak til Erik, som igen i år har hjulpet ved slyngning af foreningens honning.

Jeg vil afslutte med at sige alle medlemmer mange tak for den opbakning, som jeg har oplever, der er til foreningen.

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"