Oxalsyredrypning

 

 

Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende i den yngelfri periode.

Oxalsyre er en organisk syre, som er almindeligt forekommende i naturen. F.eks. er den sure smag i rabarber og skovsyre stammende fra oxalsyre. Oxalsyre er også naturligt forekommende i honning.

SIKKERHED

Til varroa-bekæmpelse bruges oxalsyre i en meget svag opløsning (3,2%). Denne opløsning er kun meget svagt ætsende. Dog skal man være yderst påpasselig ved kontakt med huden, da oxalsyren kan optages igennem huden. Oxalsyren kan også skade ved at blive optaget gennem åndedrættet eller indtaget. Derfor frarådes det at foretage oxalsyresprøjtning med en blomsterforstøver.

Ved dryppemetoden har man fuld kontrol over oxalsyren. Ved behandling skal der anvendes syrefaste gummihandsker. Ved opblanding skal der anvendes handsker, briller og åndedrætsværn (P2 støvmaske).

RESTER I VOKS OG HONNING

Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret øgede restkoncentrationer i honning sæsonen efter anvendelse af oxalsyre. I foderet kan man se en øget oxalsyrekoncentration, men denne falder igen i løbet af 8 uger efter behandlingen.

RESISTENS

Der er til dato ikke konstateret resistens overfor oxalsyre. Det er heller ikke forventeligt. Oxalsyrens virkningsmekanisme er ikke helt kendt. Dog spredes oxalsyren ved kropskontakt bierne imellem.

HVORNÅR KAN DER BEHANDLES?

Oxalsyredrypning virker ikke bag den forseglede yngel, hvorfor behandlingen skal foretages i perioder med så lidt yngel som muligt. Det vil sige i den „yngelfri" periode i november/december måned. (Bemærk vi har ændret denne vejlledning i forhold til tidligere hvor vi anbefalede oktober måned). I andre lande har der været tradition for at behandle væsentligt senere. Dog bør man behandle så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt. Der har tidligere været erfaringer for at behandlede bifamilier har haft bedst af at have enkelte flyvedage efter behandlingen. Der er dog ingen undersøgelser som tyder på, at dette er nødvendigt.

BLANDINGEN

Til oxalsyrebehandlingen købes oxalsyre-di-hydrat, som er et hvidt pulver. Oxalsyre-di-hydrat er det der normalt sælges som oxalsyre hos Matas. Oxalsyreblandingen blandes i forholdet 1 liter vand : 1 kg sukker : 75 gram oxalsyre-di-hydrat. Dette er nok til 55 bifamilier. Dog skal man være varsom med at blande for små mængder, f.eks. til blot to bifamilier, da det ved afvejning på almindelige køkkenvægte kan give en forkert blanding grundet køkkenvægtenes unøjagtighed.

HOLDBARHED

Schweiziske undersøgelser har vist, at opbevarer man oxalsyreblandingen kælderkoldt (under 15 grader) kan opløsningen gemmes i et halv år. Opbevares blandingen ved en højere temperatur, udvikles det såkaldte HMF - et stof, som er giftigt for bier. Vi anbefaler derfor at bruge friske blandinger. Man bør opbevare opløsningen i medicinflasker, som er børnesikret.

 

 

HVORDAN ANVENDES DET?

Oxalsyreblandlingen skal være lunken. Der anvendes en 50 ml doseringssprøjte. Der dryppes 3-3,5 ml pr. tavlegade med bier. Det giver ca. 35 ml pr. bifamilie. Dette er en meget lille mængde, hvorfor det kan være en god ide, først at øve sig med vand. Det er vigtigt at drypningen sker direkte på bierne og ikke blot på bærelisten, hvor bierne vil lade det ligge.

 

Aksel Jørgensen, Bornholm anvender en grisesprøjte til oxalsyredrypning. For hvert tryk, giver sprøjten 3 ml.

 

TEMPERATUR

I forhold til tidligere anbefaler vi nu at man fint kan behandle bifamilierne ved minugrader. Behandlingen bliver nem og hurtig år bierne sidder i en form for vinterklynge. 

SKADER PÅ BIER

Anvendes oxalsyre rigtigt og i de rigtige doser er risikoen for skader på bierne meget små. Overdoseres, kan man miste en del bier og svække bifamilien.

HVOR TIT KAN MAN BEHANDLE?

Danske og udenlandske forsøg har vist at behandles en bifamilie mere end én gang pr. bi-generation, kan der ske skade på bierne og dermed reduktion i bistyrken. Vi anbefaler derfor kun at behandle bifamilierne 1 gang pr. sæson. Dog viser det sig at er der flere måneder imellem behandlingerne, da kan  man behandle flere gange. Vi har biavlere, som behandler både efterår og forår med oxalsyre.

 

EFFEKTIVITET

Ved fælles skandinaviske forsøg og ved forsøg i det internationale samarbejde "European Group for Integrated Varroa Control", som DBF har deltaget i, opnås effektiviteter på over 90% i flere forsøg.

PRIS OG TIDSFORBRUG

Oxalsyre kan købes i f.eks. Matas forretninger. 180 gram oxalsyre-di-hydrat krystaller koster ca. 30 kr. inkl. moms. 180 gram oxalsyre er nok til at behandle ca. 130 bifamilier, hvilket giver en pris på ca. 20 øre pr. bifamilie. Danske målinger viser at man kan behandle en bifamilie på under 30 sek.

OXALSYREFORDAMPERE

 


Fordampning af oxalsyrekrystaller anvendes i flere lande. Dette har også været afprøvet i Danmark og enkelte biavlere anvender det stadig. Ideen er at man anbringer oxalsyrekrystallerne i en skål, som kan opvarmes, således at krystallerne fordamper inden i stadet. Dette skulle være yderst effektivt, men udstyret er dyrt og langsommeligt. Det kræver at der er en strømforsyning f.eks. i form at et bilbatterie. Fordamperen sættes ind i bifamilien i 3 min, hvorefter bifamilien skal være aflukket i 15 min. Ofte er man nødt til at lave en specialbund for at kunne få fordamperen ind i stadet. For at undgå indånding af dampe skal man bruge beskyttelsesmaske, da dampene kan optages igennem luftvejene. Den viste fordamper er varrox-fordamperen, som kan købes i Danmark. Man skal være varsom, da der på internet-markedet findes mange tvivlsomme fordampere.
Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"


Næste bestyrelsesmøde er den 11. marts 2021 klokken 19.00


Åben skolebigård starter igen den 12. maj 2021 - hver onsdag klokken 19.00. Alle er meget velkomne.


Begynderkursus i biavl starter den 31. marts 2021. Tilmelding skal ske til Ulrik Sylvest. TLF 53641297 eller på mail sylvest@dlgtele.dk.


AFLYST - UDSAT

Generalforsamling med spisning den 11. november 2020 klokken 18.00.  AFLYST - UDSAT


Oxalsyrebehandling af skolegårdens bier og udlevering af forudbestilt oxalsyre lørdag den 19. december klokken 10.00.