formandens beretning 2023Formandens beretning 2023.


Oxalsyrebehandling

Lørdag den 17. december 2022 havde vi udlevering af færdigblandet oxalsyre til behandling mod varroamider. Foreningen bød på kaffe og rundstykker til fremmødte medlemmer.  30 medlemmer (2022: 28 medlemmer) havde bestilt oxalsyre til samlet 137 familier (2022:121 familier). Flemming viste oxalsyre-drypning i skolebigården.

Vintermøder

Vinterhalvårets fællesmøder, som vi arrangerer i fællesskab med De Fynske Bivenner, Nordfyns Biavlerforening, Vestfyns Biavlerforening og Østfyns Biavlerforening bød på mange spændende foredrag og workshops, men desværre også to aflysninger på grund af for få tilmeldinger (film: Honningland og Katrine Klinken: Mad med honning og pollen). Workshoppen Cremekursus hvor man laver sin egen creme, havde så mange tilmeldinger, at der blev gennemført et ekstra kursus.

Vores forening stod for sæsonens sidste foredrag, Alt det som den nye biavler skal tænke på i den kommende sæson – og lidt til ved Anders Peter Blæsild. Det var måske en kombination af foredragsholder, emne og tidspunkt, som gjorde det til møderækkens største publikumssucces med 49 deltagere.

I sæsonen 2023-2024 er det alle de 9 fynske biavlerforeninger som samarbejder om foredrag, kurser, workshops og temadage. Den nye sæson er allerede godt i gang. Den 30. september holdt Hans Jørn Kolmos foredrag i Faaborg med titlen ”Pas på bierne – de passer på dig”. Den 8. oktober inviterede Langelands Biavlerforening ”indenfor” i deres besøgsbigård, hvor der bl.a. var rundvisning ved havearkitekt Alice Nøhr i deres blomsterhave.

Næste arrangement er tirsdag den 5. december med Ole G. Mortensen: ”Smag, honning og den grønne omstilling: en ny tid til meligarum”.

Kursus for nye biavlere

Onsdag den 29. marts startede vi kursus for nye biavlere, i år med 7 deltagere. Der var, som tidligere år, 5 undervisningsaftener inde i mødelokalet i Kaliffenlund. Herefter fortsatte undervisningen ude i skolebigården hver onsdag indtil august. Undervisningen i skolebigården var første gang forbeholdt  kursusdeltagerne. Fra den 10. maj var undervisningen kombineret med åben skolebigård for alle medlemmer. Åben skolebigård foregik igen i år efter et arbejdsprogram, som på forhånd var udsendt til alle medlemmer. Foråret 2023 var lidt sent med at komme i gang. Men så fik vi til gengæld i tiden maj til slutningen af juni en lang tør og varm periode, som betød masser af honning.

Slyngning

I foreningen slyngede vi forårshonningen den 7. juni og vi pressede  sommerhonning den 26. juli. Hver gang var der mulighed for kursisterne at købe nyslynget/nypresset honning, så man på den måde kunne opleve at få andel i høsten, som belønning af hele biavlens arbejdsindsats. Der er også lavet nye aflæggerfamilier til kursisterne. Stort tak til alle, som har deltaget i arbejdet i skolebigården, ikke mindst Flemming for god instruktion og svar på mange spørgsmål.

Sværmning

Sæsonen 2023 har ikke været noget udpræget sværmningsår. Der var kun en enkelt sværmning i skolebigården i år.

Flow hive

I 2023 har vi tappet meget flydende honning. Faktisk hver gang vi har været i skolebigården fra midt i maj til august, hvor vi tømte flow hivet. Vi solgte flydende honning til deltagere ved åben skolebigård. Den honning som blev tappet i begyndelsen af august, og som jeg selv købte, har holdt sig flydende indtil begyndelsen af november.

Sommerudflugten

Foreningens sommerudflugt gik i år til Fynsværket. Vi var 6 medlemmer, som fik en fantastisk fremvisning og gennemgang af Martin Schabert af dels selve Fynsværket og dels de tiltag, som Fynsværket gør for at hjælpe de vilde bier og andre insekter. Det sker med såning og etablering af vilde blomsterblandinger.  Mange tak til Martin samt alle deltagerne.

Det Fynske Dyrskue

Det  Fynske Dyrskue i Odense blev i år afholdt den 9. - 11. juni i varmt sommervejr. Vores forening var igen med på den fælles stand, som vi har sammen med de øvrige fynske biavlerforeninger. Medlemmer fra de deltagende foreninger bemandede igen i år standen, som dels sælger honning og dels viser andre sider af biavl og bestøvning. Vi har efter dyrskuet holdt et evalueringsmøde, og til næste år vil vi forsøge at udvide den til mere end honningsalg. Jeg håber meget, at vi får mulighed for at deltage i 2024 igen. Om søndagen den 11. juni fik standen besøg af ProvinsTV. Jeg blev interviewet og fik god lejlighed til at fortælle om vores forening og biavl generelt. Indslaget kan ses på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=1LFYiS2_VaM&t

Besøg fra Nyborg Friskole

Vi har i skolebigården haft 2 besøg fra Nyborg Friskole, henholdsvis den 9. og 13. juni. Ved begge lejligheder blev der undervist i mødelokalet om bier samt fremvisning af bierne i skolebigården. Det er som tidligere år en sjov oplevelse for alle, og den gentages sikkert i 2024.

Grillaften

Arbejdet i skolebigården blev afsluttet med grillaften onsdag den 16. august. Det var en fantastisk aften, hvor vi igen kunne sidde ude og nyde en lun sensommeraften. Der deltog 36 ved grillaftenen, hvilket var lidt færre end de tidligere år. Det var mit indtryk, at alle deltagere havde en meget hyggelig aften. Vi kan nu sige, ”som sædvanligt” stod Martin Schabert for grillningen og igen med stor succes. Mange tak til Martin for indsatsen samt alle for planlægning, forarbejde og deltagelse denne aften.

Medlemsmøde med Nordfyns Biavlerforening

Onsdag den 23 august mødtes vi i Kaliffenlund til fællesmøde med Nordfyns Biavlerforening. Der var først en fremvisning af foreningens skolebigård, hvor især flow hivet var genstand for interesse. Derefter var der fælles kaffebord og indlæg ved Flemming Alexandersen om henholdsvis bisygdomme og tilsætning af dronning. Det var fornemmelsen, at der har været større sygdomspres af henholdsvis kalkyngel og symptomer på biparalyse. Der deltog 11 medlemmer fra vores forening og 14 fra Nordfyns Biavlerforening.

Slyngning

I løbet af året har honningslyngen været udlånt 23 gange (2022: 18) og pressen 3 gange (2022: 4). Der er sket mere udlån af slyngen og lidt mindre udlån af pressen i forhold til 2022.  Igen i år har vi haft uheld med slyngen. Denne gang ville slyngens aksel ikke gå i indgreb med motoren fordi lejet i bunden var slidt igennem, og så er det ikke nemt at slynge. Slyngen blev med Frede Madsens hjælp repareret og har kørt hele 2023 uden problemer. Mange tak for hjælpen fra Frede. Nu ønsker jeg igen et år, 2024, hvor der ikke bliver noget at skrive om slyngen.

Bestyrelsen har i 2023 repareret dør og net i slyngecontaineren (den store). Stor tak til Kjeld Larsen for hjælpen. Nyborg Kommune har opsat en udendørs vask og vandhane. Desværre gik noget galt i vinteren 2022/2023, for i foråret opdagede vi, at det udendørs rør til vandhanen var frostsprængt. Det blev hurtigt repareret af kommunen, men alligevel ærgerligt, at vi ikke fik tømt røret for vand i efteråret 2022.

Skolebigården

Nu er bierne indvintret: en familie i trugstade, en familie i 12x10 opstablingsstade, to familier i langstroth opstablingsstade og en familie i flow-hive, i alt fem bifamilier. Det er et stade mere end i 2022. Der er fodret i alle stader og givet Apiguard til et stade, tymolstrimler til et stade og myresyre til de øvrige 3 stader, så nu er de alle klar til vinteren.

Lørdag den 16. december giver vi oxalsyre til skolebigårdens bifamilier, og det vil vi invitere de nye biavlere og øvrige medlemmer til at se. Ved samme lejlighed planlægger vi at udlevere oxalsyreblanding til de medlemmer, som ønsker dette. Vi håber, at vi igen i år har mulighed for at slutte af med social sammenkomst med kaffe og rundstykker.

Bisløjd

I efteråret 2022 var vi 5 deltagere på kursus i bisløjd, som Ullerslev Husflid tilbød. Desværre har der ikke været tilstrækkelig interesse i efteråret 2023, kun to tilmeldte. Vi er begge overflyttet til et almindeligt sløjdkursus, hvor man sagtens kan lave ting til bigården.

Danmarks Biavlerforenings lokalforeningsseminar

En gang om året inviterer Danmarks Biavlerforening alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne på seminar. Det var i år den 4. november i Ejby-hallerne.

Der er nogle emner fra seminaret, som jeg gerne vil nævne:

  • Dansk Biavleruddannelse. Danmarks Biavlerforening har netop startet et EU-støttet projekt om dette. Jeg forventer, at vi vil høre mere om dette senere.
  • Der er kommet nye EU-regler for behandling af syge dyr. Vores honningbier ser ud til at blive omfatte af disse regler. De fælles EU-regler skal implementeres i de enkelte medlemslande, og i Danmark har udmelding fra Fødevarestyrelsen været med krav om uddannelse af biavlere med flere end 1 bistade. Det ser nu ud til, at dette ikke bliver virkelighed.

Det er straks mere problematisk hvilke midler, som må anvendes. Aktuelt ser det ud til, at det kun bliver godkendte midler, og umiddelbart er organiske syrer ikke godkendte lægemidler. Skulle det gå helt galt med regel-implementeringen, kan vi ende der, hvor vi, for at følge reglerne, skal anvende syntetiske, men godkendte lægemidler. Det er noget, som vi i Danmark blandt biavlere ellers lægger en dyd i ikke at anvende. Min umiddelbare vurdering er, at de foreslåede regler forekommer meget teoretiske og løsrevet fra vores praktiske virkelighed i bigårdene, idet vi har anvendt forskellige organiske syrer i de sidste ca. 40 år uden problemer. Fortsættelse følger, da Danmarks Biavlerforening stadig er i dialog med Fødevarestyrelsen.

  • Der er et nyt bigårdsregister under udvikling. Desværre tyder det på, at allerede indlagte oplysninger i det nuværende register skal lægges ind igen i det nye register af den enkelte biavler.

Medlemmer

Vi er nu i foreningen 83 (2022:  88) medlemmer. Af disse er 62 (2022: 62) også medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Vi kan således notere en lille tilbagegang på 5 medlemmer for lokalforeningen. For medlemmer af Danmarks Biavlerforening er det uændret antal medlemmer. Medlemstallene er pr. 31. oktober 2023.

Tak

Der skal lyde en stor tak til alle for støtte til foreningen og en særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og for det store arbejde I gør i løbet af sæsonen.

Der er også tak til Birgit, som i år har hjulpet ved slyngning af foreningens honning.

Jeg vil afslutte med at sige alle medlemmer mange tak for den opbakning, som jeg oplever, der er til foreningen.

Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"